Kategoriarkiv: Kursus

Benyt effektiv undervisningsteknik i sidemandsoplæring

Benyt effektiv undervisningsteknik i sidemandsoplæring

Sidemandsoplæring og videndeling er en integreret del af hverdagen i nærmest alle former for virksomheder og organisationer. Nye kolleger kommer løbende til og skal sættes ind i arbejdsgange, systemer og opgaver, og eksisterende medarbejdere skifter afdeling eller stilling og skal pludselig have indsigt i andre arbejdsområder eller ny specialviden.

Sidemandsoplæring kræver ressourcer af en virksomhed, og derfor er det alfa og omega, at oplæringen foregår så effektivt som muligt. Det gælder både, når det kommer til den tid, der bruges på oplæringen, men også på resultatet. Sidemandsoplæringen er en succes, hvis både underviseren og ‘eleven’ får en god oplevelse ud af oplæringen og sidstnævnte føler sig godt klædt på til at træde ind i sin nye stilling eller arbejdsområde.

Succesfuld sidemandsoplæring kræver god undervisningsteknik

Sidemandsoplæring kan på overfladen virke som den simpleste ting: én medarbejder med stor viden om et emne eller system, forklarer det for en anden. Men videndeling og oplæring er faktisk slet ikke så simpelt endda. God sidemandsoplæring kræver, at man har styr på sin undervisningsteknik. Undervisningsteknik er et bredt begreb, der henviser til en palet af teknikker og metoder til at undervise og dele viden på.

En hovedpointe inden for undervisningsteknik er at være opmærksom på sig selv som underviser og på, hvem ens publikum eller modtager er. Før man bare kaster sig ud i sidemandsoplæring, bør man derfor tage sig tid til at vurdere, hvordan man former sin egen kommunikative stil bedst til at fange modtageren dér, hvor vedkommende er.

God undervisningsteknik indbefatter således en forståelse af modtagerens læringsstil. Nogle lærer bedst ved at se ting visuelt; andre trives med at få tingene fortalt, mens andre igen skal have tingene mellem fingrene, før at viden kan sætte sig fast. Når man har ansvar for oplæring af nye kollegaer, så nytter det altså ikke noget at skære alle modtagere over én kam, eller blot køre på ‘automatpilot’ med den kommunikative stil, som man altid har benyttet.

Det er også en god idé at starte sidemandoplæringen ud med at fastsætte et mål for oplæringen. Det giver både underviseren og modtageren et mål at stile efter samt en afgrænsning. Og afgrænsning er vigtigere, end man tror. En klassisk fejl i oplæring og videndeling er nemlig, at man som underviser kommer til at dynge for meget ny viden over på sin nye kollega på én gang. Det kan virke uoverskueligt og demotiverende og faktisk resultere i, at vedkommende overhovedet intet lærer, fordi vedkommende oplever ‘overload’.

Et sidste element i god undervisningsteknik er, at man husker at komme med konstruktiv feedback. Feedback er meget vigtigt i sidemandoplæring. Uden konstruktiv feedback fra underviseren er det svært for den nye medarbejder at vurdere sin egen succes eller mangel på samme, og det kan igen være medvirkende til at sænke motivationen for at tage viden til sig.

Konstruktiv feedback-kursus og arbejdsglæde foredrag

Konstruktiv feedback skaber trivsel på arbejdspladsen

Konstruktiv feedback er meget vigtig i alle relationer mellem mennesker, men især på arbejdspladsen. Feedback på projekter, arbejdsindsatser og præsentationer kan være svært både at modtage og give, og hvis feedbacken ender med at få en negativ og kritisk klang, så kan det skabe dårlig stemning.

Dårlig stemning lyder ikke som noget, der får verden til at gå under. Men det kan faktisk få meget store konsekvenser. Har man en ukonstruktiv feedbackkultur i virksomheden, så vil det ofte føre til mindre arbejdsglæde samt til, at medarbejderne bliver sky over for at modtage feedback og ikke handler på de gode råd, der egentlig ligger bag.

Manglende arbejdsglæde sænker produktiviteten, og i visse tilfælde sker der decideret medarbejderflugt. Manglende opfølgning på feedback betyder, at medarbejderne ikke lærer af deres fejl, og at virksomheden som helhed ikke udvikler sig.

Hvad gør man som leder, hvis først denne dårlige spiral er startet? Én mulighed er at sende sine medarbejdere på et kursus i konstruktiv feedback.

Hvad indebærer et kursus i konstruktiv feedback?

Konstruktiv feedback er en helt bestemt kompetence, som en specialiseret konsulent kan hjælpe med at udvikle blandt medarbejderne. Det sker typisk på et 1-dagskursus, hvor konsulenten kommer på besøg hos jer, eller hvor I tager en kursusdag på et konferencecenter eller lignende.

På kurset vil konsulenten veksle mellem teoretiske oplæg, dialog med medarbejderne og øvelser, der omsætte teorien til konkret handling. Det teoretiske afsæt er bl.a. hjerneforskning og psykologi, der giver indsigter i, hvorfor mennesker handler, som vi gør.

Konsulenten vil komme ind på de magtrelationer, der ligger i at give og modtage feedback samt hvilke roller, man typisk indtager i feedback-situationen. Er man fx helt utilnærmelig? Eller næsten grådlabil?

Medarbejderne vil få mulighed for at tale den herskende feedbackkultur i virksomheden igennem og finde netop de punkter, hvor kommunikationen går galt.

I forlængelse af dette vil konsulenten ofte sætte spotlyset på konkrete redskaber, som i de nævnte situationer kan benyttes til at sikre en mere konstruktiv feedback. Pejlemærkerne er situation, intention og reaktion.

Medarbejderne vi gå fra kurset med en viden om, hvordan de skaber en optimal situation for konstruktiv feedback; hvordan de forholder sig til deres egne intentioner om at give eller modtage feedback samt hvordan de læser deres kollegers reaktioner og tilpasser deres egen adfærd i forhold til denne.

Tilmeld dig et effektivt præsentationsteknik kursus

Gruer du altid for de dage, hvor du skal fremlægge noget for firmaet? Bryder du dig ikke om, at andre kigger på dig, når du skal sige noget klogt? Så er du langt fra den eneste! Der findes mange mennesker, som ikke kan lide at være i centrum – især når det drejer sig om præsentationer! Der er dog heldigvis en kur mod dette! Læs resten

Er du ved at miste arbejdsglæden?

Vi alle kan nå til det punkt, hvor man ikke føler sig klar til at tage på arbejde. Der kan være mange grunde til, at man pludselig ikke føler sig motiveret til at arbejde. Enten kan man være meget træt hver eneste dag og derfor have svært ved at komme af sted på arbejde. Eller også er man træt af, at man sidder med det samme hver eneste dag. Når man begynder at føle sig demotiveret kan det være svært at komme op igen. Læs resten

Opstår der lidt for mange konflikter?

Opstår der ofte mange konflikter på arbejdspladsen? Skyldes det mange forandringer eller forskellige persontyper? Så læs med her! Læs resten

Få et præsentationsteknik kursus fra Supplement

Kender i det når man sidder og lytter til et foredrag, hvor nogen kan tale på en bestemt måde, så man virkelig bliver interesseret? Eller når folk kan få en holdning op i en? Du føler måske ikke selv, at du kan få den samme effekt op i folk, når du holder et foredrag og det kan være enormt frustrerende. Det er nemlig ikke en rar følelse, når det virker som om folk ikke hører efter eller hvis det virker kedeligt. Der er mange der bruger forskellige værktøjer til at få en god tale. Det er enormt vigtigt, da det er med til en god kommunikation. Læs resten

Få hjælp til videndeling med Supplement

Kender du det, når du skal forklare og den anden part langsomt ser tvivlsom ud? Det er et problem for mange at forklare, da de ikke har de værktøjer til at gøre det på ordentligvis. Det kan være et stort problem på arbejdsmarkedet, hvis man skal sætte andre ind i arbejdsmetoder. Vi kender alle til følelsen af at føle sig misforstået. Det kan nemlig være enormt frustrerende når folk ikke forstår en, hvis man ihærdigt prøver at forklare eller argumentere for noget. Læs resten

Få et effektivt kursus i bogholderi af Supplement

Er der mange opgaver på arbejdspladsen, som du har svært ved at løse? Eller er du måske den der ingen anelse har, når chefen giver dig opgaver inden for bogholderi? Det kan være særdeles svært at tilstå sin manglende viden inden for et bestemt område, da mange anser det som et nederlag. Det er heller ikke en rar følelse, når man føler at andre taler et andet sprog, idet man ikke forstår fagudtrykkene. Det er derfor vigtigt at man får styr på det, så man kan gå tilfreds på arbejde uden en følelse af mindreværd. Læs resten

Hold koncentration i en stresset hverdag

Stresset hverdag

Professor at work

I et moderne samfund hvor arbejde, børn, familieliv og fritidsaktiviteter skal presses ind i et fastlagt skema, kan en lille dråbe få glasset til at flyde over. Derfor er det en vigtig egenskab at kunne holde sin koncentration, så man kan undgå og forebygge situationer der kan få hele korthuset til at ramle sammen.
Et menneskes koncentrationsevne er vigtig at bearbejde, vedligeholde og styrke sådan så man undgår pres og stress i hverdagen. Er der problemer i parforholdet, problemer i familielivet eller arbejdslivet kan det være små ting der skal ændres på, som f.eks. ens koncentration. Det kan dog også være at man har problemer med at holde sin koncentration i skolen, hvilket kan være meget svært at bearbejde.
Savner man at kunne multitaske, udelukke mental støj, lytte til sine omgivelser, holde fokus, håndtere pres og stress er der nu fundet en løsning på ens bekymringer. Læs resten

Er du en af de mange, der er på udkig efter et job?

Så er du bestemt ikke alene, men hvordan skiller du dig ud fra mængden, så det er dig der er den næste til at få et job? Læs resten