Konstruktiv feedback-kursus og arbejdsglæde foredrag

Konstruktiv feedback skaber trivsel på arbejdspladsen

Konstruktiv feedback er meget vigtig i alle relationer mellem mennesker, men især på arbejdspladsen. Feedback på projekter, arbejdsindsatser og præsentationer kan være svært både at modtage og give, og hvis feedbacken ender med at få en negativ og kritisk klang, så kan det skabe dårlig stemning.

Dårlig stemning lyder ikke som noget, der får verden til at gå under. Men det kan faktisk få meget store konsekvenser. Har man en ukonstruktiv feedbackkultur i virksomheden, så vil det ofte føre til mindre arbejdsglæde samt til, at medarbejderne bliver sky over for at modtage feedback og ikke handler på de gode råd, der egentlig ligger bag.

Manglende arbejdsglæde sænker produktiviteten, og i visse tilfælde sker der decideret medarbejderflugt. Manglende opfølgning på feedback betyder, at medarbejderne ikke lærer af deres fejl, og at virksomheden som helhed ikke udvikler sig.

Hvad gør man som leder, hvis først denne dårlige spiral er startet? Én mulighed er at sende sine medarbejdere på et kursus i konstruktiv feedback.

Hvad indebærer et kursus i konstruktiv feedback?

Konstruktiv feedback er en helt bestemt kompetence, som en specialiseret konsulent kan hjælpe med at udvikle blandt medarbejderne. Det sker typisk på et 1-dagskursus, hvor konsulenten kommer på besøg hos jer, eller hvor I tager en kursusdag på et konferencecenter eller lignende.

På kurset vil konsulenten veksle mellem teoretiske oplæg, dialog med medarbejderne og øvelser, der omsætte teorien til konkret handling. Det teoretiske afsæt er bl.a. hjerneforskning og psykologi, der giver indsigter i, hvorfor mennesker handler, som vi gør.

Konsulenten vil komme ind på de magtrelationer, der ligger i at give og modtage feedback samt hvilke roller, man typisk indtager i feedback-situationen. Er man fx helt utilnærmelig? Eller næsten grådlabil?

Medarbejderne vil få mulighed for at tale den herskende feedbackkultur i virksomheden igennem og finde netop de punkter, hvor kommunikationen går galt.

I forlængelse af dette vil konsulenten ofte sætte spotlyset på konkrete redskaber, som i de nævnte situationer kan benyttes til at sikre en mere konstruktiv feedback. Pejlemærkerne er situation, intention og reaktion.

Medarbejderne vi gå fra kurset med en viden om, hvordan de skaber en optimal situation for konstruktiv feedback; hvordan de forholder sig til deres egne intentioner om at give eller modtage feedback samt hvordan de læser deres kollegers reaktioner og tilpasser deres egen adfærd i forhold til denne.