Hvordan fungerer lydisolering?

Støjgener i din bolig
I de danske hjem kommer der mere og mere støj. Ud over den støj, som vi selv laver, når vi bevæger os, og taler, kommer mere og mere støj fra maskiner og apparater i boligen. Samtidig foretrækker vi oftere store åbne rum i boligen. Det giver vel at mærke mere plads, og gør livet mere socialt, men det giver også støjen mulighed for at sprede sig nemmere.

Et højt støjniveau kan modvirkes ved at forsyne rummet med lydregulerende overflader. Men en anden måde er at sikre sig god lydisolering i adskillelserne imellem rummene, hvad enten der er tale om vægge eller gulve.

Luftlyd og trinlyd
Lyd kan sprede sig på to måder. Som hhv. luftlyd og trinlyd. Luftlyd transmitteres via luften og kan bl.a. stamme fra tale, højtalere og maskiner. Trinlyd kan være i form af banken eller lyden af trin, som transmitteres via vægge og gulve.

Ved isolering mod luftlyd, er det især bygningsdelens vægt og tæthed, der har betydning. Vil man efterisolere imod støj, er det svært at øge bygningsdelens tyngde, så her kan der arbejdes med tætheden og evt. lave et ekstra lag, der stopper lyden.

Trinlyd reduceres ved at dæmpe lydens spredning via bygningsdelen, eller ved at hæmme lydens refleksion fra bygningsdelen. At dæmpe lydens spredning kan gøres via bløde belægninger på gulvet, såsom tæpper eller elastiske, lyddæmpende underlag under gulvbelægningen.

At dæmpe lydens refleksion kan ske ved at isolere hulrum i vægge, loft og gulv via dobbeltkonstruktioner såsom forsatsvægge eller underlofter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *