Forfatterarkiv: Karen

Advokat

Hvordan kan man dygtiggøre sig som advokat?

Inden for advokatbranchen er der mange måder at dygtiggøre sig på. Man er ikke nødvendigvis færdig med at klatre op ad stigen, når man har advokatbestallingen på plads. Advokatbestallingen er den, man modtager, når man har bestået advokatuddannelsen og dermed går fra at være jurist til at være advokat. Men hvordan kan man udvide sin videnshorisont, når man først har den officielle del på plads? Tue Askeland er en af dem, der igennem sin karriere som advokat, har initieret forskellige tiltag med det formål at dygtiggøre sig og udvide sine kompetencer.

Hvis man bevæger sig lidt uden for sin comfort zone og udfordrer sig selv på videnfronten, møder man potentielt også nye jobmuligheder. Endvidere er der mulighed for, at man udvikler sig som person. Tue Askeland har altid haft fast ejendom som et speciale, hvilket er kommet til udtryk gennem karrierevalgene. I 2009 tog han uddannelsen, som Danske Bestyrelsesadvokater tilbyder, hvorfor han i dag er medlem. Det har medført, at han har siddet i bestyrelse i virksomheder som Derma Pharm A/S, Retinalyze A/S, Ejendomsholding A/S og Foreningen Dike.

I forhold til sine kompetencer som advokat har Tue Askeland adskillige retssager bag sig. Hans erfaring med procedure er stor, og derfor er det måske heller ikke mærkeligt, at han har opnået møderet. Det har han faktisk i både Landsretten samt alle sager for Sø- og Handelsretten i København og i Højesteret. Det skete i henholdsvis 2005 og 2014.

Læs mere om Tue Askeland på hans hjemmeside.

Det betyder også noget, at man har plads til hobbyer ved siden af arbejdet

Én ting er at dygtiggøre sig inden for en erhvervskontekst – hvad end det er inden for sit fag eller uden for. Det, man laver, ved siden af arbejdet betyder også noget. Faktisk er der flere, der mener, at det overskud, man samler sammen på hjemmefronten, kan være med til at styrke sin indsats på arbejdet. Derfor er det ikke altid optimalt, at man også trækker arbejdet med hjem og tjekker mails konstant.

Nogle gange kan det give mere i sidste ende at bruge den tid fuldstændig koblet af fra arbejdet. Tue Askeland har flere hobbyer, som han dyrker ved siden af sit virke som advokat. Både jagt og mountainbiking bliver dyrket. Sidstnævnte i lidt højere grad. Faktisk har jagt ført Tue Askeland til flere forskellige destinationer i Europa.

Både hobbyer og familietid er noget, der giver Tue Askeland energi.

Find Tue Askeland på følgende sociale kanaler:

Crunchbase
Twitter
LinkedIn

Tips til boligen

Hvordan holder du de “forkerte” dyr væk fra boligen?

Der findes rigtig mange smådyr i Danmark. De fleste er helt harmløse, men der findes også dem, som kan gøre skade på boligen. Og så er der dem, som bare er rigtig irriterende at have gående. De fleste kender formegentlig til udfordringen med myrer om sommeren. Og rigtig mange os har også prøvet at have møl i enten køkken eller soveværelse. Afhængig af hvad det er for nogle dyr, du døjer med i boligen, vil løsningen også være individuel. Der er de grupper af smådyr, som du i langt de fleste tilfælde selv kan slippe af med. Og så er der dem, som potentielt kræver hjælp ude fra. Dansk Boligforsikring giver gode råd til, hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis vi tager udgangspunkt i er af de mest gængse smådyr, møl, er der en række af tiltag, du selv kan gøre. Der er tale om et dyr, som det muligt selv at bekæmpe. Der er dog aldrig garanti for, at det du gør vil være tilstrækkeligt. Du kan læse mere om bekæmpelse af skadedyr på Dansk Boligforsikrings blog.

Møl i køkken og soveværelse

Møl er et lille dyr, som udseendemæssigt minder om natsværmeren. Du kan både have mødt den i køkkenet og soveværelset. I soveværelserne er symptomerne karakteriseret ved, at der pludselig opstår små huller i tøjet. Hvis du samtidigt lægger mærke til, at de små dyr engang imellem flyver rundt, er der god chance for, at du har fået møl. I køkkenet samler de sig ofte i skabe, hvor der er kornprodukter og lignende. Ofte har vi et skab, hvor vi placerer mel, havregryn, pasta og lignende. Og det er ofte her, at de vil kunne findes. Hvis du lægger mærke til, at der er spindelvævsagtige spor i produkterne, eller at der lægger små æg, så har du højest sandsynligt møl.

I soveværelset kan du rense godt ud og tømme skabe og skuffer for tøj. Støvsug områderne grundigt helt ned i hjørnerne, da æggene kan have gemt sig i sprækker og små rum. Hvis det er nødvendigt, kan du også sprøjte med insektmiddel, som er godkendt til møl. Hvis de derimod er i køkkenet, skal du ligeledes sørge for at tømme skabe og støvsuge meget grundigt. Du kan også tørre af med en tør klud. I madskabene er det bedst, hvis du kan indgå sprøjtemidler. I stedet skal du hyppigere gøre skabet rent samt proppe maden i lufttætte beholdere.

Dansk Boligforsikring.

Dansk Boligforsikring kan hjælpe med forsikringerne og boligrådgivningen

Dansk Boligforsikring er et forsikringsselskab, som er specialiseret inden for boligmarkedet og tilhørende forsikringsprodukter. Der tilbydes to forsikringer: sælgeransvarsforsikring og ejerskifteforsikring. Brancheforeningen Forsikring & Pension trækker jævnligt statistikker ud, og de har identificeret Dansk Boligforsikring som værende førende i forhold til ejerskifteforsikringer. I 2918 lå andelen på 28,4 procent – der var 25 selskaber inkluderet i statistikken. Rent geografisk er Dansk Boligforsikring placeret i Holbæk, hvor de har et centralt kontor. Ifølge Proff ligger antallet af ansatte på et sted mellem 50-99. Det tæller en masse forskellige jobfunktioner. Både jurister, byggekonsulenter, skadebehandlere og så videre er blandt de ansatte.

Ejerforhold:

Dansk Boligforsikring blev stiftet i 2001/02 og er ejet af en række aktionærer. Virksomheden har både tilknyttet en direktion og en bestyrelse. Jens Plesner Hamann er direktør for firmaet, og bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Mogens Kjær, Formand
  • Lau Gerløv Nielsen, Næstformand
  • Michael Christiani Havemann
  • Mogens N. Skov

Spørg til råds, hvis du er i tvivl

Der er mange gode grunde til, hvorfor man har brug for hjælp til et forsikringsprodukt. Særligt ejerskifteforsikringer er meget komplekse og giver anledning til mange forvirringer. Det er ikke altid helt entydigt, hvilke skader der er dækket, og hvilke der ikke er. Og for forbrugeren på den anden side kan det derfor være svært at finde hoved og hale i dækningen. Her kan Dansk Boligforsikring dog hjælpe. I og med at de har beskæftiget sig intenst med boligmarkedet i rigtig mange år, er erfaringen og specialist-informationen helt på plads. Hvis du har spørgsmål – hvad end de er store eller små – svarer Dansk Boligforsikring gerne.

Mange har spørgsmål til en specifik skade, hvilket i praksis dog kan være svært at svare på. Det er nemlig skadens kontekst, der afgør, om dækning er berettiget. Noget af det, som Dansk Boligforsikring ofte må fortælle i en sådan situation, er, at skaden skal holdes op imod boligens alder og type. Er skaden helt normal, hvis man tager konstruktionen og materialerne, der er anvendt i en sådan boligtype, i betragtning?

For en boligejer kan det være hensigtsmæssigt at vide, hvordan man skal vedligeholde sin bolig, når det er en bestemt type. Det kan du læse mere om på Dansk Boligforsikrings blog, hvor der ofte deles brugbare artikler.

Forstå dækningen bedre

Som du nok kan læse dig til, er dækning på ejerskifteforsikringer ikke et helt nemt område at begribe. Dansk Boligforsikringer oplever, at det nogle gange kan hjælpe med konkrete eksempler fra virkeligheden, hvor en skade enten er blevet godkendt eller afvist af forsikringen. Det kan du finde en masse eksempler på, på Dansk Boligforsikrings hjemmeside. Her kan du også læse om nogle af de mere gængse skader som kloak og skimmelsvamp, samt om forsikringen dækker.

For at give forbrugerne en bedre idé om, hvad der dækkes, har Dansk Boligforsikring lavet følgende video. I videoen er Lars, bygningskonsulent fra Dansk Boligforsikring, ude for at besigtige en skade. I nedenstående tilfælde handler det om vandindtrængen i tagkonstruktionen.

Du kan læse mere om Dansk Boligforsikring på blandt andet Forsikringsportalen og ejendomsmæglerne.dk.

AB Låseservice

Låsesmed med høj faglighed og fokus på kundeoplevelsen

Hvad kendetegner dit valg af låsesmed? Er det, det første og bedste, der dukker op på en Google-søgning? Er det prisen? Er det anmeldelserne? Det er måske en kombination af det hele. Men der er ikke nogen tvivl om, at omtalen vejer rigtig meget, når vi står og skal vælge låsesmed – og hvilket som helst andet ‘håndværkerfag’ for den sags skyld. Hvis vi har en tidligere erfaring med en bestemt virksomhed, har vi dette at basere til- eller fravalget på. Men hvis vi ikke selv har købt en ydelse hos virksomheden før, kan vi blandt andet lade os inspirere af, hvad andre siger. Det er AB Låseservice udemærket klar over, og derfor går de ikke på kompromis med, hvordan kunden behandles.

Hvem er AB Låseservice, og hvad kendetegner dem?

AB Låseservice er en låsesmed med i alt tre afdelinger – en i Danmark (Odense) og to i Norge (Oslo og Bærum). Værdierne, der kendetegner virksomheden, går på tværs af landegrænser og er således karakteriserende for samtlige låsesmede.

AB Låseservice løser opgaver inden for forskellige brancher: både for private, for virksomheder og for institutioner. Låsesmedene kører rundt i alle døgnets timer, så du skal ikke være nervøs for at lukke dig ude efter kl 17.00. Der rykkes hurtigt ud, og den gode service leveres selvfølgelig i alle opgaver. Hvad end der er tale om komplekse og omfangsrige opgaver eller mindre rutineopgaver, håndterer AB Låseservice det med professionalisme og høj faglighed. Det gør, at du som kunde kan være sikker på at få den samme høje service hver gang. Af samme årsag er låsesmeden en virksomhed, som mange vender tilbage til. Det afspejles blandt andet i AB Låseservices anmeldelser. Kunders oplevelse af både service og resultat er det mest væsentlige i forhold til at sikre høj tilfredshed.

AB Låseservice kan kontaktes i både den danske og norske afdeling. Herunder kan du finde deres kontaktinformationer:

AB Låseservice Odense-afdeling
Byghøjvej 14, 5250 Odense SV
Tlf: +45 42 50 62 72
Mail: info@ablaseservice.dk

AB Låsservice Norge
Oscars gate 27, 0352 Oslo
Arnstein Arnebergsvei 30, 1366 Lysaker
Tlf: +47 40 12 00 50
Mail: info@ablaasservice.no
Hjemmeside: https://ablaasservice.no/

NorthCapital Holding

NorthCapital Holding og Polymar går sammen om banebrydende herpesmedicin

NorthCapital Holding blev etableret i 2015 med henblik på at blive et multi-asset investeringsselskab. Siden etableringen har NorthCapital Holding ageret investeringsselskab for ejer og stifter Werner Schmidt, der holder på flere års erfaring inden for investerings- og ædelstensbranchen.

NorthCapital Holding med et globalt perspektiv

NorthCapital Holding har til formål at investere på tværs af markeder, industrier og geografiske områder. Således har NorthCapital Holding haft til mål at anvende basisvirksomheden i ædelstensbranchen til at udvikle selskabet med et globalt perspektiv.

NorthCapital Holding ekspanderer

I forlængelse af NorthCapitals mål om at udvikle dets investeringer til nye markeder og industrier stræber investeringsselskabet efter at udvikle nye projekter i samarbejde med andre virksomheder.

I 2018 tog NorthCapital Holding det første skridt i dets stræben efter udvikling ved at investere i nye industrier. Gennem opkøb af en tysk industrigruppe formåede NorthCapital Holding at krydse ind på industrimarkedet gennem industriaktiviteter i Kina, Tunesien og Polen.

NorthCapital Holding indgår samarbejde med Polymar

Efter flere års samarbejde med brasilianske universiteter, påbegyndte NorthCapital Holding et samarbejde med Polymar i stræben efter at udvikle banebrydende herpesmedicin.

AK Nygart

AK Nygart satser på en stærk online tilstedeværelse

AK Nygart er et af Danmarks førende privathospitaler, når det kommer til kosmetisk plastikkirurgi og skønhedsbehandlinger. Plastikkirurgi er blevet mere og populært blandt danskerne, og AK Nygart ser en øget efterspørgsel både på selve operationerne, men også på lettilgængelig information, om hvilke muligheder, der er. Dette har AK Nygart taget konsekvensen af. Virksomheden satser på en stærk tilstedeværelse på digitale platforme og producerer i den forbindelse en lang række kommunikationsprodukter, der på forskellig vis oplyser og underholder potentielle patienter og andre med interesse i skønhedsbehandlinger og plastikkirurgi.

AK Nygart på Youtube

AK Nygart har bl.a. sin egen dedikerede Youtubekanal og producerer løbende videoer. Mange af disse udkommer i serier og følger kendte personer, der får foretaget plastikkirurgiske operationer hos AK Nygart – heriblandt Fie Laursen. Andre videoer er af mere oplysende karakter, hvor AK Nygarts plastikkirurger forklarer forskellige operationer og behandlinger. Youtubekanalen benyttes yderligere også af AK Nygart til at publicere videoer med skønhedstips samt gøre opmærksom på presseomtale af virksomheden på TV.

AK Nygart på sociale medier

De sociale medier er kommet for at blive, og AK Nygart har stort fokus på at have en aktiv tilstedeværelse på både Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn. Særligt de tre førstnævnte benyttes til kommunikation til potentielle patienter i form af posts om nyheder, konkurrencer og tilbud samt før- og efterbilleder af patienter, der har fået udført plastikkirurgi hos AK Nygart. LinkedIn er som bekendt et mere forretningsorienteret medie, og AK Nygart benytter det da også primært som et værktøj til employer branding og opslag af ledige stillinger.

AK Nygart på andre online platforme

Selvom de sociale medier er utroligt vigtige platforme, så er AK Nygart også opmærksomme på vigtigheden af at have en tilstedeværelse på andre online platforme og registre. Virksomhedens adresse og kontaktoplysninger kan fx findes via Krak.dk, og oplysninger om ejerskabsforhold og omsætning er tilgængeligt på Proff.dk. AK Nygart har også profiler og artikler, der beskriver virksomhedens værdier, mission og ydelser på virksomhedsregistre såsom omtal.dk og opret.dk og en aktiv profil på det i Danmark mindre kendte netværk Crunchbase. Sidstnævnte er et stort medie i udlandet og benyttes da også som en platform med oplysninger om AK Nygart på engelsk.

AK Nygart eksperimenterer med podcastmediet

Seneste skud på stammen af medieprodukter hos AK Nygart er podcasten “Skønhedsguiden”, der er den første podcast om skønhedsbehandlinger og kosmetisk kirurgi i Danmark. “Skønhedsguiden” formidler information om bl.a. brystforstørrelse, narkose m.m. i et auditivt format, der er lettilgængeligt for potentielle patienter og andre interesserede. Podcasten kan findes på nygart.dk samt på tjenester såsom iTunes. AK Nygart har beskrevet virksomhedens overvejelser og forløb i produktionen af podcasten i en interessant artikel på det anerkendte medie Kommunikationsforum.

Dansk Boligforsikring: tips til forsikring

Råd til valg af forsikringsselskab

En god forsikring kan være alfa omega, hvis først uheldet er ude, og du får brug for at bruge den. Derfor er valget af forsikringsselskab også ofte noget, som folk lægger forholdsvis meget energi i. Men hvad baserer man valget på? Her får du et par tips til, hvad du kan kigge efter, når du vælger forsikringsselskab.

Først og fremmest afhænger valget jo meget af, hvilket en forsikring der er tale om. Nogle folk vælger at samlet alle forsikringer i ét selskab, da det kan have nogle fordele og måske virker mere overskueligt. Andre vil gerne have en bestemt forsikring i et specifikt forsikringsselskab, fordi der måske er tale om en niche-forsikring. Taler vi for eksempel ejerskifteforsikringer, er det langt fra alle selskaber, der overhovedet udbyder den. Her kan det altså være nødvendigt at tegne forsikringen et sted, hvor du ikke har dine resterende forsikringer. Dansk Boligforsikring udbyder eksempelvis ejerskifteforsikringen, men de sælger ikke de ‘gængse’ hverdagsforsikringer.

Hvad skal du kigge efter, når du vælger selskab?

Der er flere forskellige faktorer, du kan kigge efter, når du vælger forsikringsselskab. Du kan kigge på forsikringsselskabets økonomi – det kan nemlig blive bøvlet, hvis selskabet går konkurs. Derudover kan du med fordel kigge efter, om selskabet er medlem af diverse foreninger og instanser, som fører kontrol. Sådanne instanser er med til at sikre, at forholdsregler overholdes, og er en garanti for dig som forbruger. Hvis vi igen tager udgangspunkt i ejerskifteforsikringer, kan du eksempelvis undersøge, om selskabet er medlem af Garantifonden og Forsikring & Pension. Du skal være sikker på, at du kan indgive en klage, hvis det er nødvendigt.

Du kan også følge med i, hvilke selskaber der har den største markedsandel. Nogle gange kan det give en sikkerhed i maven, at mange andre også har valgt det samme selskab. Om ikke andet får du et overblik over, hvilke forsikringsselskaber du kan vælge imellem, og hvor stor markedsandel de har på netop det konkrete område. På området for ejerskifteforsikringer er Dansk Boligforsikring størst.

Hvordan kan man hjælpe familier, der kæmper med daglige udfordringer?

I Danmark har vi det godt, plejer vi at sige. Men der findes også rigtig mange familier, som kæmper med daglige udfordringer. Udfordringer, der i nogle tilfælde, bliver så slemme, at det går ud over børnenes trivsel og udvikling. I sådanne tilfælde kan opholdssteder hjælpe familier med at komme tilbage på kurs og hjælpe dem til at udvikle de nødvendige redskaber. Holmegaarsdshuset er ét af de steder, hvor man tager imod både børn og unge, forældre, mødre og hele familier. Både planlagt og akut.

De familier, der får brug for ekstern hjælp, lider ofte under et stort pres. Det kan være pres fra en stram økonomi; boligforhold der ikke er optimale; eller indre ubalance. I nogle tilfælde er det mere alvorlige tilfælde af for eksempel vold eller stoffer, som har medført dårlige kår for familien. Og det er desværre børnene, det går ud over. Derfor er det vigtigt, at forældre, der har brug for det, får den hjælp de skal bruge, så der kan sikres familietrivsel fremadrettet, og børnene ikke kommer bagud i forhold til udvikling. Det er netop dét, Holmegaardshuset arbejder på.

Hvem er Holmegaardshuset?

Holmegaardshuset er placeret i Fensmark, som ligger nær Næstved. Et af de helt store fokus i Holmegaardshuset er pædagogernes faglighed. Det er denne faglighed, der danner grundlag for at kunne arbejde med beboernes udvikling og skabe reelle forskelle for både børn, unge og forældre. Derfor udbyder Holmegaardshuset også uddannelser, som skal opkvalificere de ansatte.

Der trækkes på flere faglige traditioner og grene. Blandt disse kan mentalisering, narrativ samtale og målsætninger nævnes. En af de ting, der går igen i flere af tilgangene, er dialogen. Dialogen er utrolig vigtig, når man arbejder på at skabe udvikling, og det er op til pædagogerne at initiere den ‘rette dialog’, så beboerne føler sig trygge og med tiden opbygger tillid.

I og med at man har med at gøre med beboere, som ofte er blevet udsat for omsorgssvigt, reagerer de nogle gange voldsomt. Den vrede, de har opbygget, rettes ofte mod pædagogerne. Det skal pædagogerne kunne rumme. Beboeren skal føle sig lyttet til, således at der efterhånden åbnes op for flere perspektiver end tidligere, og der gives plads til udvikling.

Frokostordning århus

Sådan finder du nemt en frokostordning i Århus og omegn

Mange firmaer vælger i disse år at investere i en frokostordning. Det er der mange gode grunde til. Det er et personalegode for medarbejdere, og det sikrer et socialt holdepunkt. Hver dag får kollegaer mulighed for at drøfte dagens nyheder eller røverhistorier over et fælles måltid. Det faktum, at maden er på plads, og man ikke selv skal stå for det, kan virke utroligt attraktivt. Vil I som virksomhed blive endnu mere attraktive for fremtidige og nuværende medarbejdere, er frokosten altså også et parameter.

Derudover er det selvfølgelig en garanti for, at medarbejderne får et solidt måltid hver dag, som kan forbedre koncentrationsevnen i løbet af dagen. Og bare rolig, hvis du er på jagt efter en frokostordning i Århus, kan selve processen udføres meget nemt og meget hurtigt – dét er da noget, man kan forstå!

Slip for unødvendig tidsspild – bestil frokostordningen gennem en udbyder

Nogle gange kan tidsaspektet være en forhindring for, at I ikke får fundet den rette frokostordning. De fleste vil gerne have en frokostordning, som matcher ønskerne i virksomheden, som smager virkelig delikat, og som kan fås til en overkommelig pris. En af de nemmeste måder at opfylde disse kriterier på er ved at få andre til at gøre arbejdet. Og det er lige præcis det, som et firma som eksempelvis Frokostordninger.dk kan klare. På den måde skal I udelukkende selv sørge for at gå ind på hjemmesiden, udfylde en kort formular med jeres ønsker til frokosten og kontaktinfo og herefter vente. Så vil Frokostordninger.dk vende tilbage med tre indhentede tilbud på frokostordninger i Århus. I kan både få traditionelt, vegetarisk, økologisk, nordisk – mulighederne er mange.

Så hvis jeres virksomhed er placeret i de århusianske gader eller i omegn, så kan en frokostordning meget vel være en måde til at gøre jeres virksomhed mere attraktiv! Nå ja, og samtidigt få et lækkert måltid hver eneste dag, så I ikke selv skal stå for madpakken.

Rådgivende Ingeniører - ydelser

Disse ydelser kan rådgivende ingeniører hjælpe med

Rådgivende Ingeniører kan rigtig mange ting. Men hvad indebærer det egentligt? Det kommer selvfølgelig rigtig meget an på, hvilket rådgivende ingeniørfirma vi snakker om. Hvis der tages udgangspunkt i SARI Rådgivende Ingeniører, som har afdelinger i Jylland, tæller ydelserne forholdsvis bredt. De kan deles ind i fire hovedområder: energirådgivning, arbejdsmiljørådgivning, bygge & industri og klima & miljø. Under hvert område foreligger der så utallige ydelser.

Under energirådgivning kan både energioptimering, energirenovering, energiledelse, ventilationsoptimering og spændingskvalitet placeres. Hvis man skal sammenfatte hele energiområdet handler det om at få hjælp til at udnytte energiforbruget i din virksomhed bedst muligt. Den vej kan så tage form ved hjælp af de forskellige ydelser. Hvad der konkret giver mening i din virksomhed, afhænger af mange ting. Det er sådanne individuelle forhold, som de dygtige rådgivende ingeniører kan hjælpe med at identificere. Ligeledes vil det fulde billede i virksomheden tages i betragtning. Med det menes der, at når ét område er under inspektion og optimering, så sikres det også, at projektet ikke påvirker andre processer negativt.

Hvis det skal kortfattes, kan rådgivende ingeniører hjælpe med at optimere din virksomhed. Det kan være inden for flere forskellige områder.