Hvordan kan man hjælpe familier, der kæmper med daglige udfordringer?

I Danmark har vi det godt, plejer vi at sige. Men der findes også rigtig mange familier, som kæmper med daglige udfordringer. Udfordringer, der i nogle tilfælde, bliver så slemme, at det går ud over børnenes trivsel og udvikling. I sådanne tilfælde kan opholdssteder hjælpe familier med at komme tilbage på kurs og hjælpe dem til at udvikle de nødvendige redskaber. Holmegaarsdshuset er ét af de steder, hvor man tager imod både børn og unge, forældre, mødre og hele familier. Både planlagt og akut.

De familier, der får brug for ekstern hjælp, lider ofte under et stort pres. Det kan være pres fra en stram økonomi; boligforhold der ikke er optimale; eller indre ubalance. I nogle tilfælde er det mere alvorlige tilfælde af for eksempel vold eller stoffer, som har medført dårlige kår for familien. Og det er desværre børnene, det går ud over. Derfor er det vigtigt, at forældre, der har brug for det, får den hjælp de skal bruge, så der kan sikres familietrivsel fremadrettet, og børnene ikke kommer bagud i forhold til udvikling. Det er netop dét, Holmegaardshuset arbejder på.

Hvem er Holmegaardshuset?

Holmegaardshuset er placeret i Fensmark, som ligger nær Næstved. Et af de helt store fokus i Holmegaardshuset er pædagogernes faglighed. Det er denne faglighed, der danner grundlag for at kunne arbejde med beboernes udvikling og skabe reelle forskelle for både børn, unge og forældre. Derfor udbyder Holmegaardshuset også uddannelser, som skal opkvalificere de ansatte.

Der trækkes på flere faglige traditioner og grene. Blandt disse kan mentalisering, narrativ samtale og målsætninger nævnes. En af de ting, der går igen i flere af tilgangene, er dialogen. Dialogen er utrolig vigtig, når man arbejder på at skabe udvikling, og det er op til pædagogerne at initiere den ‘rette dialog’, så beboerne føler sig trygge og med tiden opbygger tillid.

I og med at man har med at gøre med beboere, som ofte er blevet udsat for omsorgssvigt, reagerer de nogle gange voldsomt. Den vrede, de har opbygget, rettes ofte mod pædagogerne. Det skal pædagogerne kunne rumme. Beboeren skal føle sig lyttet til, således at der efterhånden åbnes op for flere perspektiver end tidligere, og der gives plads til udvikling.