Ejendomsservice – Hvad kan man få?

ejendomsserv.De fleste virksomheder har behov for kontorer og bygninger for at kunne fungere. For at drive disse virksomheder effektivt er det nødvendigt at have velfungerende bygninger og omgivelser. Det er dog de færreste virksomheder, der har tid eller kendskab til at have en hel afdeling, der kan stå for de mange udfordringer, der kan komme med den generelle vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer.

I sådanne tilfælde kan det derfor være en fornuftig investering for en virksomhed at benytte sig af ejendomsservice.

Ejendomsservice dækker over en lang række opgaver. Både store og små opgaver.

Hvorfor ejendomsservice?

Ejendomsservice kan dække over en lang række services, der måske ellers ville blive glemt eller forsømt, men ikke desto mindre stadig har stor indflydelse på virksomhedens bygningers udseende, effektivitet og miljø.

Det er vigtigt for en virksomhed at fokusere på, hvad denne udretter for sine kunder og ikke på, hvordan vedligeholdelsen af bygningen sker. Dette er for ejendomsservice. Er der lige pludselig alt for meget fokus på at holde bygningen i orden, og går der meget tid med at administrere og allokere ressourcer til en række problemer og generel vedligeholdelse, kan virksomheden miste fokus på sine kerneopgaver – nemlig at producere sine produkter eller services. Sagt med andre ord vil det blive problematisk for virksomheden, hvis den ikke har tid til sine kunder og produktion. Både økonomisk, men også for den generelle dagligdag i virksomheden.

Typer af ejendomsservice

Der findes mange forskellige former for ejendomsservice og det er ikke alle typer af ejendomsservice, en virksomhed har behov for at benytte sig af.

Herunder listes en lang række typer af ejendomsservice, og hvad disse indeholder. På den måde kan der skabes et overblik over, hvilke ydelser ens virksomhed kan bruge, og hvilke der er relevante for dem.

Tilsyn med lyskilder, varmecentral og driftsteknik på virksomhedens ejendom

El og strøm er sjældent noget, man har erfaring med, medmindre man er elektriker og arbejder med driftsteknik. Det kan derfor være en fordel at have ejendomsservice, der servicere og sørger for, at alle disse vigtige processer forløber så let som muligt.

Daglig vedligeholdelse og mindre reparationer på ejendommen

Ligesom med et hus vil den daglige tumult af en hverdag, med en lang række mennesker samlet, slide på bygningen og for at dette ikke falder hen, og bliver til større problemer, er det derfor nødvendigt at have en generel vedligeholdelse af bygningen.

Saltning og snerydning

Givet den geografiske placering af Danmark vil der være skiftende årstider, og blandt disse er den kolde vinter. Med vinter kommer sne og is.

Sne kan blokere og skabe problemer med parkering og andre elementer, der er nødvendige for virksomhedens daglige drift.

Is kan, hvis ikke saltet, medføre uheld og dette kan sætte medarbejderne i fare. Både på ben og i bil. Ingen er interesseret i at miste en medarbejder til længerevarende sygdom, fordi isen ikke var saltet væk. Her er ejendomsservice altså især et vigtigt element.

Koordinering af service og affald.

Alt efter størrelse vil en virksomhed producere store mængder affald og dette kræver et systematisk og organiseret flow, der sørger for, at det hele ender det rigtige sted og sker korrekt. Ejendomsservice er også her en mulighed.

Grøn pleje af udendørsområder

På den anden side af den hårde vinter og efterår har man forår og sommer. Dette er også en tid hvor der er behov pasning af virksomhedens grønne områder.

Virksomhedens udsende vil være en afspejling af virksomheden, og det er derfor vigtigt at have klippet græs og andet grøn pleje.

Ejendomsservice hjælper med at vedligeholde de grønne områder.

Trappevask

Trappevask vil ofte se sig at være en nødvendighed. I boligejendomme især. Det er dog ligeså nødvendigt for virksomheder, at trapperne holdes rene og vedligeholdes. Det er et fysisk stykke arbejde og er derfor bedst overladt til professionelle.

Security services

En virksomhed har typisk en lang række aktiver i bygningen, og kan derfor være et fristende sted for tyve at søge hen. Dertil kommer der også ting som datafølsomme oplysninger.

Det er derfor også nødvendigt at have godt sikkerhed i sin bygning, så alle kan sove trygt og vide, at virksomheden er sikret.

Dette er bare et udsnit af de services, der tilbydes inden for ejendomsservice af virksomheder som Compass Group tilbyder.

Alle løsninger kan findes og der skræddersys præcis den løsning, virksomheden har brug for.